"ההשקעה בידע תמיד משלמת את התשואה הגבוהה ביותר"

בנג'מין פרנקלין

שיעור 2 – איפיון יום המסחר

ההדרכה הבאה תיהיה על התמודדות עם הפסדים

שותפים עסקיים

הערה: אין באמור בעמוד זה, בהדרכה ובסרטונים הנ”ל משום ייעוץ השקעות בשוק ההון או הבטחה לרווח או הצלחה בטוחה או תחליף ליעוץ פיננסי והתאמה אישית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרות השקעתו. אין היא באה במקומם, ואין לפעול על פיה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מקצועי.