התנגדויות

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

ההכשרה הפרונטלית

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה 

מרצה – עו”ד טלי דדון ביטון
נושא – הכנה למבחן התווכים + פרקטיקה