קורס אקסל

מתחילים + מתקדמים

גלו את עולם האקסל בקורס פרקטי למתחילים ומתקדמים! למדו טכניקות יישומיות, פורמטים, ניתוח נתונים ויצירת דוחות חכמים.
נועד למי שרוצה לשדרג את יכולותיו בעבודה ולנהל מידע ביעילות.
הצטרפו עכשיו והתחילו לשלוט באקסל!

אקסל למתחילים
 • היכרות עם הגיליון האלקטרוני 
 • מבנה הגיליון, הזנת נתונים
 • הכרת התפריט, סרגל הכלים, התנועה במסמך, סימון טקסט, שמירה, פתיחת מסמך.
 • חוברת העבודה, גליון עבודה, חישובים אוטומטיים.
 • עריכת נתונים ועיצוב תאים, עיצוב גליון, העתקה והדבקה, העתקת נוסחה, העתקה יצירת סדרה באמצעות ידית המילוי.
 • הוספה, מחיקה, שינוי שמות (גליונות)
 • חישובים בסיסיים בין תאים.
 • קיבוע תא.
 • חמשת הפונקציות הבסיסיות: Sum/Count/Average/Max/Min
 • יישור קו נוסחאות – כולל קיבוע כתובות.
 • קישור בין גליונות, קבצים, אתרי אינטרנט ושליחת מייל דרך הגליון.
 • מברשת העיצוב, ניקוי עיצובים, עריכה.
 • הגדרות טבלה, סגנונות תא וערכות נושא.
 • עיצוב מותנה –
  על פי הגדרות קיימות, על פי ערכות סמלים, על פי ערכות צבעים, על פי הגדרות אישיות.
 • אופציות סידור בסיסיות (סדר עולה ויורד)
 • אופציות מיון מתוך הטבלה (על פי פרמטר אחד)
 • אופציות מיון (על פי מס’ פרמטרים)
 • תנאי IF 
 • תנאי IF מקונן 
 • מיון מבוסס תנאי לוגי של AND
 • מיון מבוסס תנאי לוגי של OR
 • פונקציות אגירה מותנית –
  SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • פונקציות אגירה מותנית מרובת משתנים –
  SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS
 • יצירת תרשים
 • שימוש באשף התרשימים 
 • עריכה ועיצוב תרשים
 • שימוש בתרשימים מומלצים על ידי אקסל
 • הצגת נתוני אקסל ביישום PowerPoint
 • שימוש ב- Google Sheets
 • שיתוף קבצי אקסל דרך Google Docs (עריכה/צפייה)

  * סיכום הלימוד + תרגיל מסכם
אקסל למתקדמים
 • יישור קו פונקציות IF
 • פקודות AND ופקודות QR
 • קישור בין גליונות וקבצים
 • עיצוב מותנה על בסיס הגדרות והתניות 
 • מיון מתקדם של נתונים 
 • תנאי מורכב – כולל מקונן ומורכב ועריכת פונקציה מקוננת
 • פונקציות אגירה מותנית מרובת משתנים מתקדמות –
  Sumifs, Countifs, Averageifs
 • פקודות VLOOKUP ו- HLOOKUP
 • פקודות איתור INDEX ו- MATCH
 • כוונון האפשרויות בשדות הדו”ח
 • כלי פריסה SLICERS
 • עיצוב הדו”ח
 • טבלאות ציר מורכבות 
 • יצירת תרשימים מטבלאות צירת והנגשת הנתונים
 • יבוא נתונים מיישומים חיצוניים 
 • פקודות הפנייה לנתונים INDIRECT
 • פקודות טיפול בשגיאות IFERROR
 • פקודות עיגול מחירים ROUND