Day Trade מתקדמים – כנגד כל הסיכויים

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
11980
התחל

הקורס “כנגד כל הסיכויים” נוצר במטרה לתת לסוחרים הותיקים יותר (חצי שנה ומעלה) כלים נוספים כדי להשיג את המטרה שלהם בשוק ההון.

בקורס אנחנו נתמקד בשיטות מסחר ייחודיות ומתקדמות לאיתור וזיהוי נקודות היפוך, הבנה עמוקה יותר של תנועת המחירים, ניצול הזדמנויות על תעודות כמו ה SPY, ניהול עסקה מתקדם ותצורות טכניות שלא נלמדות בקורסים המתחילים.