איך כדאי להתכונן לשבוע הראשון בתפקיד חדש?ומה הפעולות שצריך לבצע בשבוע הראשון בעבודה בתפקיד חדש?