אלו פעולות עליך לבצע כיצד עליך להערך נכון לתחילת העבודה? חובת צפיה