בונים עסק בעולם הנדל”ן – חלק א

איך עושים כסף בנדל”ן ?
איך עובד עסק של סוכן נדל”ן ?
תיאור יום בחיי סוכן נדל”ן 

ניהול עסק בנדל”ן 
בניית חזון, תוכנית עסקית ותוכנית עבודה.

טבלת יעדים למיקסום העבודה בעסקאות קניה ומכירה.

מחזור חייו של סוכן הנדל”ן
פיתוח, ליווי, הטמעה, הכשרה

איך משווקים נכס ?
3 הדרכים הנפוצות לתהליך מכירת דירה.

מהו הסכם בלעדיות ? 
הסבר על התחייבויות הלקוח והמתווך 

איך פועל תהליך העבודה בבלעדיות ?
איך פועל תהליך העבודה ללא בבלעדיות ?