בונים עסק בעולם הנדל”ן – חלק ב

הסבר המודל הכלכלי 
שכירות שנתית / מחיר הנכס = % תשואה

דגשים לפגישה + חלוקת זמן נכונה 
המינון המדויק והסבר לניהול מקרב, מברר, מכוון, סגירה.

דגשים לתיאום ציפיות