בניה ובחינה של אסטרטגיה, על היקף הפגישות משמעותן, תכנן, הרכבם, הפרסונות והליך קביעת האסטרטגיה ותדירות בחינת האסטרטגיה.