בראיה לאחור מוסר השכל – מה מנהל בכיר מייעץ לעשות במהלך הדרך?