האם תפקיד מסויים הוא התפקיד הנכון בשבילי? בדיקות מקדמיות לפני כניסה לתפקיד חדש