הוצאה כמוה כהכנסה – על רכש, ספקים, משא ומתן ומה שביניהם