הזדמנות של פעם בחיים, מה חשוב ועל מה צריך להקפיד בהצגת רעיון או תכנית עסקית בפני דירקטוריון או פורום הנהלה בכיר.