היכרות עם מפת האינטרסים, פוליטיקה ארגונית,מאבקי אגו – מה שביניהם, ואיפה נמתח הגבול?