המרקם הסודי של המרכיבים שמובילים עובדים לקידום בעבודה, במבחן התוצאה – האמת מאחורי קידום עובדים למשרות ניהול