התווית מדיניות החברה ופיקוח, מהם סמכויות הדירקטוריון והמרקם העדין של מאזן הכוחות מול המנכ”ל?