חוד החנית: היכרות עם בעלי התפקידים שנוכחים בישיבות ההנהלה ותחומי אחריותם: מנכ”ל, סמנכ”ל כספים ומנהל השיווק