כיצד האורגנים השונים בחברה עובדים ביחד? ממשקים בין מחלקות, צוללים אל נבכי ישיבות ההנהלה