לא ללמוד בדיעבד – איך צריך להציג נושא או רעיון למנהל שלי בכדי שיהיה לו קל לקבל החלטה?