לומדים מההיסטוריה: טיפול בהתנגדויות, שכנוע ויכולת השפעה על אחרים