לומדים מההיסטוריה: מקרים גורליים של הטלת ספק – חלק א