מבוא להרצאה,הצגה עצמית והצגת נקודת המבט של מנהל בכיר במשק לבחינת חברות