מדוע חשוב למנהל בכיר לקבוע שיחות אישיות עם המנהלים והעובדים שלו?