מהי אסטרטגיה עסקית ומה הסיבה לקביעתה? על יעדים, דרך פעולה, הגשמת מטרות ומה שביניהם.