מה אישיים מפורסמים בהיסטוריה יכולים ללמד אותנו על פתרון בעיות?