מה אישיים מפורסמים בהיסטוריה יכולים ללמד אותנו על הסתגלות לשינויים?