מה אישיים מפורסמים בהיסטוריה יכולים ללמד אותנו על ניהול משברים?