מה אישיים מפורסמים בהיסטוריה יכולים ללמד אותנו על קבלת אחריות?