מה אפשר ללמוד מאישיים מפורסמים בהיסטוריה על מנהיגות מעוררת השראה?