מה אפשר ללמוד מאישיים מפורסמים בהיסטוריה על עבודת צוות