מה אפשר ללמוד מאישיים מפורסמים בהיסטוריה על יוזמה ויזמות?