מה אפשר ללמוד מאישיים מפורסמים בהיסטוריה על עקביות ונחישות?