מה אפשר ללמוד מנאומים מפורסמים בהיסטוריה על העברת מסרים?