מה אפשר ללמוד על אישיים מפורסמים בהסטוריה על קבלת החלטות