מה בין פעולות סדורות לסדר היום לבין גיוון ועניין בתפקיד