מה ההבדל בין שולחן הממשלה לשולחן הדירקטוריון? מה ההבדל בין קריירה ציבורית ולקריירה עסקית?