מה החשיבות של אימוץ טכנולוגיות חדשות, מערכות מידע חדשניות וחדשנות טכנולוגית?