מה המאפיינים של אנשים שמנהל בכיר רוצה לקדם אותם ומה הסיבות שמנהל בכיר שולל קידום של עובדים?