מה הקריטריונים שמנהלים לוקחים בחשבון לעניין פיטורים?