מה השאלה שמעסיקה את כל העובדים? אמות מידה של שכר ותגמול