מה עובד בתפקיד חדש יכול לעשות בכדי לחפות על חוסר נסיון ולצבור ידע להצלחה בתפקיד?