מה צריך לדעת לגבי השלבים המתקדמים של קביעת האסטרטגיה וכיצד מתבצע היישום?