מה תפקיד הועדות בדירקטוריון ומה המרכיב שלהם בקבלת ההחלטה?