מופתעים שלא קידמו אתכם בעבודה? אלו תכונות חשובות למנהל בכיר במגזר הציבורי ובמגזר העסקי? מסיפור מפורסם להפקת לקחים.