מיפוי אינטראקציות והיכרות עם תפקידים בארגון: על סמנכ”ל הפיתוח ועל סמנכ”ל תפעול