מכוונים גבוה? מהיכן מגיע המימון, מהון המניות של הבעלים ועד להנפקת מניות