מכוונים גבוה: מה הסוגים השונים של ישיבות ההנהלה? איך בונים תקציב שנתי? מי המשתתפים? ואיך מתכוננים באופן מיטבי?