מלכודת דבש, על ההצגה הנכונה של תכנית עסקית, מהצגת התכנית ועד לתכנון מול ביצוע