מקרה בוחן – הכנסת מוצר לשוק, בין הנושאים המדוברים בישיבות הנהלה