על ההכנה האולטמטיבית לישיבת מנהלים, ומהי חשיבות הפרוטוקול? ומה בין ההכנה, לחצים וחשיבה עצמאית בקבלת החלטה.